Αρχική Εποχικοί Σπεύσατε! 30 προσλήψεις στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Σπεύσατε! 30 προσλήψεις στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων για τις ανάγκες των μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:  

18 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού)
12 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Πιο συγκεκριμένα:

5 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Πάτρα)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Αίγιο)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Ζάκυνθος)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Αγρίνιο)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Κόρινθος)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Ναύπλιο)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Άγιος Νικόλαος)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Χίος)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Σάμος)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Μυτιλήνη)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Ρόδος)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Κως)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Σύρος)
1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Πάρος)

4 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) (Πάτρα)
1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) (Άργος)
1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) (Κρανίδι)
1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) (Ρέθυμνο)
1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) (Χίος)
1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) (Σάμος)
1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) (Μυτιλήνη)
1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) (Κως)
1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) (Μύκονος)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/04/2018 – 26/04/2018

Τηλέφωνα επικοινωνίας ανάλογα με την περιοχή που θα υποβληθεί η αίτηση.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Τηλέφωνο:
2610 362613, 26910 23755, 26950 45222, 26410 30091, 27410 40660 εσωτ. 102, 2710 243044, 28310 57863, 28410 22377, 22710 44362, 22730 25220, 22510 34250 εσωτ. 105, 22410 43010 εσωτ. 106, 22420 26040, 22810 85264, 22810 79405