Αρχική Εποχικοί Σπεύσατε! 169 νέες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

Σπεύσατε! 169 νέες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα εννέα (169) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Κοζάνης, Λακωνίας & Λάρισας .

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας/Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοικωνιών

(ΔΠΛΤ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Στρατηγικής & Σχεδιασμού  Ανάπτυξης Συστήματος (ΔΣΣΑΣ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς (ΔΔΑ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

8 μήνες 3
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ή

 Μηχανολόγος Μηχανικός

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς (ΔΔΑ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

Μηχανολόγος  Μηχανικός

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοικωνιών (ΔΠΛΤ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

 Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές

(Μηχανικοί Η/Υ)

8 μήνες 3
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοικωνιών (ΔΠΛΤ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

 Πτυχιούχοι Πληροφορικής

 

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

Διοικητικοοικονομικοί

(Διοικητικού Οικονομικού)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Στρατηγικής & Σχεδιασμού  Ανάπτυξης Συστήματος (ΔΣΣΑΣ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΤΕ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΤΕ

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

ή

Μηχανικοί Αυτοματισμού

8 μήνες 3
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΤΕ

Μηχανικοί Πληροφορικής

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Εσωτερικός Έλεγχος

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΤΕ

Μηχανικός Πληροφορικής

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΤΕ

Πτυχιούχος Διοικητικοοικονομικός

(Διοικητικού Λογιστικού)

 

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΤΕ

Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού

(Ηλεκτροτεχνίτες)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Οικονομικών & Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΟΛΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικών – Γραμματέων)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Στρατηγικής & Σχεδιασμού  Ανάπτυξης Συστήματος (ΔΣΣΑΣ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικών – Γραμματέων)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικοί – Γραμματείς)

8 μήνες 4
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικών  – Γραμματέων)

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΠΕ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΠΕ

Τοπογράφος  Μηχανικός

 

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΠΕ

Χημικός  Μηχανικός

 

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΤΕ

Μηχανικός Πληροφορικής

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΤΕ

Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί

(Διοικητικού Λογιστικού)

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων

(ΠΤΣΕΚ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες 3
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες 4
   

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Τομέας Εργασιών Προστασίας Νότιας Ελλάδας

(ΤΕΠΝΕ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες 2
   

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων

(ΠΤΣΕΚ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων

(ΠΤΣΕΚ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού

Μηχανοτεχνίτης

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού

(Μηχανοτεχνίτης)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού

(Ηλεκτροσυγκολλητές και Οξυγονοκολλητές)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Τεχνικοί Δομικών Έργων

(Οικοδόμοι)

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Τομέας Εργασιών Προστασίας Νότιας Ελλάδας

(ΤΕΠΝΕ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικός Επιμελητής

(Διοικητικών – Γραμματεων

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων

(ΠΤΣΕΚ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικών – Γραμματέων)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος  (ΔΛΕΣ)

Κρυονέρι

(δήμος Διονύσου)

Ν. Αττικής

 

 

ΠΕ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών (ΔΣΥ)

Κρυονέρι

(δήμος Διονύσου)

Ν. Αττικής

 

 

ΠΕ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

8 μήνες 1
   

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

 

Κρυονέρι

(δήμος Διονύσου)

Ν. Αττικής

ΤΕ

Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών (ΔΣΥ)

 

Κρυονέρι

(δήμος Διονύσου)

Ν. Αττικής

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού

(Ηλεκτροτεχνίτης)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών (ΔΣΥ)

Κρυονέρι

(δήμος Διονύσου)

Ν. Αττικής

 

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί-  Χειριστές

(Οδηγός

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Διαχείρισης  Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΔΠΕΑ)

Ασπρόπυργος (δήμος Ασπροπύργου)

Ν. Αττικής

 

ΔΕ

Μετακινητές

Βαρών

(Μανουβραδόροι)

8 μήνες 4
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Διαχείρισης  Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΔΠΕΑ)

 

Ασπρόπυργος (δήμος Ασπροπύργου)

Ν. Αττικής

 

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

(Χειριστές  Γερανού)

 

8 μήνες 3
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας

(ΠΤΠ & ΔΕ)

Αγρίνιο

(δήμος Αγρινίου)

Ν. Αιτωλ/νίας

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Τομέας Εργασιών Προστασίας Νότιας Ελλάδας

(ΤΕΠΝΕ)

Αγρίνιο

(δήμος Αγρινίου)

Ν. Αιτωλ/νίας

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Κεντρικής Ελλάδας & Δυτ. Μακεδονίας

(ΠΤΚΕ &ΔΕ)

Αγρίνιο

(δήμος Αγρινίου)

Ν. Αιτωλ/νίας

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων

(ΠΤΣΕΚ)

Αγρίνιο

(δήμος Αγρινίου)

Ν. Αιτωλ/νίας

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικοί – Γραμματείς)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας

(ΠΤΠ & ΔΕ)

 

Μεγαλόπολη

(δήμος Μεγαλόπολης)

Ν. Αρκαδίας

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Μεγαλόπολη

(δήμος Μεγαλόπολης)

Ν. Αρκαδίας

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες 14
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Μεγαλόπολη

(δήμος Μεγαλόπολης)

Ν. Αρκαδίας

 

ΔΕ

 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων  -(Χειριστές Γερανού)

 

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

Tρόπαια – Λάδωνος

(δήμος Γορτυνίας)

Ν. Αρκαδίας

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες 4
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

Tρόπαια – Λάδωνος

(δήμος Γορτυνίας)

Ν. Αρκαδίας

 

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνικοί Οχημάτων)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

Tρόπαια – Λάδωνος

(δήμος Γορτυνίας)

Ν. Αρκαδίας

 

ΔΕ

 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων  -(Χειριστές Γερανού)

 

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοικωνιών

(ΔΠΛΤ)

Άρτα

(δήμος Αρταίων)

Ν. Άρτας

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού

(Ηλεκτροτεχνίτες)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ)

Πάτρα

(δήμος Πατρέων)

Ν. Αχαΐας

 

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικοί – Γραμματείς)

8 μήνες 1
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Βόρειας Ελλάδας

(ΠΤΒΕ)

Θεσσαλονίκη

(δήμος Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες 4
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Τομέας Εργασιών Προστασίας Βόρειας Ελλάδας

(ΤΕΠΒΕ)

Θεσσαλονίκη

(δήμος Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Βόρειας Ελλάδας

(ΠΤΒΕ)

Θεσσαλονίκη

(δήμος Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες 3
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Νέα Σάντα 

(δήμος Κιλκίς)

Ν. Κιλκίς

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

 8 μήνες 13
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Νέα Σάντα

(δήμος Κιλκίς) 

Ν. Κιλκίς

 

ΔΕ

 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων  -(Χειριστές Γερανού)

 

 

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Κεντρικής Ελλάδας & Δυτ. Μακεδονίας

(ΠΤΚΕ &ΔΜ)

 

Κοζάνη

(δήμος Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες 3
   

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Κεντρικής Ελλάδας & Δυτ. Μακεδονίας

(ΠΤΚΕ &ΔΜ)

Κοζάνη

(δήμος Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες 3
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Πτολεμαΐδα  

(δήμος Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

 8 μήνες 13
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Πτολεμαΐδα  

(δήμος Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

 

ΔΕ

 (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων  -Χειριστές Γερανού)

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Σπάρτη

(δήμος Σπάρτης) 

Ν. Λακωνίας

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

 8 μήνες 13
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Σπάρτη  

(δήμος Σπάρτης)

Ν. Λακωνίας

 

ΔΕ

 (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων  -Χειριστές Γερανού)

8 μήνες 2
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Κεντρικής Ελλάδας & Δυτ. Μακεδονίας

(ΠΤΚΕ &ΔΜ)

Λάρισα

(δήμος Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες 8

 

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από τις 10 έως τις 19 Ιουλίου, στο κεντρικό κατάστημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Τ.Κ. 104 43 -Αθήνα απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης, υπόψιν κας Μπλάνη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 5192273).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.