Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά –Social Innovation Piraeus» το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, μέσω της μεθοδολογικής και λειτουργικής ενοποίησης των παρεμβάσεων, του συντονισμού και της παρακολούθησης των δράσεων κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στο Δήμο Πειραιά, τόσο από τον ίδιο το Δήμο, όσο και από άλλους φορείς και κοινωνικά δίκτυα.

Με την ανεργία να ιεραρχείται ως το βασικότερο πρόβλημα στην κοινωνία του Πειραιά (περίπου το 20% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) με έντονα αυξητική τάση, τις μονογονεϊκές οικογένειες να αποτελούν έναν βασικό πτωχογόνο παράγοντα και την έλλειψη κοινωνικών δομών να επιτείνουν την περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων, το πρόγραμμα που ξεκίνησε να υλοποιείται έχει ως βασικό στόχο τον εντοπισμό και την καταγραφή αναγκών, την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους με στόχο να εξαλειφθεί η κοινωνική περιθωριοποίηση και τα αποτελέσματά της και στη θέση της να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, άμεσος στόχος είναι να ενισχυθεί η βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη και η εξωστρέφεια με απώτερη στόχευση να δημιουργηθούν, να δοκιμαστούν και να καθιερωθούν μηχανισμοί και πρακτικές για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των δυσμενών αποτελεσμάτων της οικονομικής ύφεσης των 10 περασμένων ετών αλλά και των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19.

Τελικός στόχος είναι να προκύψει ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό δίκτυο (hub) στον Μητροπολιτικό Δήμο Πειραιά με αμιγώς κοινωνικό πρόσημο.

Ο πρόεδρος της ΚΟ.ΔΕ.Π., Ιωάννης Βοϊδονικόλας, σε δήλωσή του ανέφερε:

«Στόχος του προγράμματος «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά» είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ των συνανθρώπων μας και για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από το κεντρικό κράτος. Σε αυτά τα προβλήματα εμείς απαντάμε με στοχευμένες παρεμβάσεις, με συνέπεια και ακρίβεια στις πράξεις μας, πάντα με την κοινωνία και το γενικό συμφέρον ως αποκλειστικό μέλημα. Ευελπιστούμε, με το χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς πόρους πρόγραμμα «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης» να κάνουμε πράξη αυτό που λέει και το όνομά του, απλώνοντας μία «κοινωνική ομπρέλα» σε όσους το έχουν ανάγκη, αμβλύνοντας τις ανισότητες, την κοινωνική περιθωριοποίηση και προστατεύοντας αγαθά όπως η υγεία, η εργασία, η στέγαση και η εκπαίδευση. Με δράσεις και ενέργειες τους επόμενους μήνες στοχεύουμε να εντοπίσουμε ακριβώς τα προβλήματα, στην πραγματική τους διάσταση, και να προβούμε σε στοχευμένες  ενέργειες για την ολιστική αντιμετώπισή τους. Γιατί η αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας, για εμάς δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα».

 

Πηγή: e-ota.gr