Σήμερα ανακοινώνονται νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων!

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

    Επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη διεθνή κρίση στον τομέα της ενέργειας, εξετάζει η κυβέρνηση.

    Στόχος είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών από τυχόν επιπτώσεις στους λογαριασμούς ενέργειας, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από τη διεθνή έκρηξη τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα.

    Να σημειωθεί, ότι η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης της επιδότησης των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων του επιδόματος θέρμανσης.