Αρχική Ασφάλιση ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αναγνωρίζεται ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αναγνωρίζεται ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κυβέρνηση και το Υπ.Εργασίας έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα χιλιάδων ασφαλισμένων μέσω τροπολογίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, έχει κατατεθεί τροπολογία σχετικά με  τον χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ των ασφαλισμέων

Όπως προκύπτει από την τροπολογία, δίνεται λύση με σαφή και μόνιμο τρόπο στο θέμα του χρόνου ασφάλισης που αμφισβητείται μεταξύ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ και καθυστερούσαν την απονομή των συντάξεων.

Με τη διάταξη νομιμοποιείται η ασφάλιση στον ΟΓΑ και προσμετρώνται τυχόν ήδη καταβληθείσες εισφορές στον ΟΑΕΕ.

Επιπροσθέτως, χρόνος ασφάλισης έως τις 31.12.2016 στον πρώην Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, για τον οποίο οι ασφαλισμένοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), και βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας πρόεκυπτε υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, παραμένει ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ.

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι θεωρείται ότι καλώς ασφαλίζονται στον πρώην ΟΓΑ και μετά την 1η.1.2017, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), εφόσον συνεχίζουν να ασκούν την ίδια δραστηριότητα, και εξαιρούνται της ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ.

Τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΑΕΕ, βεβαιωμένες ή μη, που έχουν προκύψει για τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, διαγράφονται και δεν αναζητούνται.

Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών πριν από την ισχύ του παρόντος δεν αναζητούνται και προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές στον πρώην ΟΓΑ.Ειδικά για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επί των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και εκκρεμών υποθέσεων αμφισβητήσεων ενώπιον αρμόδιων διοικητικών οργάνων.