Αρχική Εργασιακά ΣΕΒ: Δανεισμός προσωπικού για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας

ΣΕΒ: Δανεισμός προσωπικού για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΣΕΒ προτείνει τη συνεργασία των επιχειρήσεων με τη αναδιανομή, δανεισμό προσωπικού ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι επέκταση της συνεργασίας θα μπορούσε να λάβει κατ’ αρχήν τις ακόλουθες τρεις μορφές:

Η πρώτη αφορά στην κάλυψη των αναγκών με τη μεταφορά εργαζομένων μέσω σχημάτων «δανεισμού», ένα σχήμα το οποίο ήδη προβλέπεται από τη νομοθεσία και εφαρμόζεται ήδη είτε ενδοομιλικά, είτε μέσω Εταιριών Προσωρινής Απασχόλησης. Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που υπολειτουργούν να «δανείζουν εργαζόμενους» σε επιχειρήσεις προμηθευτών ή πελατών τους που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού με διατήρηση των συμβατικών τους προβλέψεων. Ήδη με την ΠΝΠ 68/20.3.2020, η δυνατότητα μεταφοράς εργαζομένων παρέχεται σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Πρόκειται για μια πρακτική που διατηρεί θέσεις εργασίας, και καλύπτει ανάγκες με ταχύτητα και σχετική ευκολία. Παράλληλα, καθώς πρόκειται για επιχειρήσεις που ήδη συνεργάζονται, είναι ευκολότερη η άμεση ενσωμάτωση στο νέο εργασιακό περιβάλλον «εργοδότη» λόγω εξοικείωσης, αλλά και ταιριάζει στην διαδεδομένη πρακτική πολλών επιχειρήσεων να προσλαμβάνουν στελέχη που είναι «από γνωστό περιβάλλον».