Αρχική Αγρότες Σε ποιους αγρότες – κτηνοτρόφους μειώνεται η φορολογία κατά 50%

Σε ποιους αγρότες – κτηνοτρόφους μειώνεται η φορολογία κατά 50%

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μείωση της φορολογίας τους κατά 50% μπορούν να επιτύχουν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες όλης της χώρας, με βάση απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Γεωργαντά, και των συναρμοδίων υπουργού Αναπληρωτή Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, και υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Πρόκειται για εφαρμογή του Ν. 4935/22, ο οποίος με βάση τη διευκρινιστική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Β ΦΕΚ 4760 (Τεύχος Β’ 9/9/2022), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 185340 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β’ 6447/16.12.2022), με βάση σχετική διευκρινιστική απόφαση, καθιστά σαφές ότι η ρύθμιση αφορά αγρότες που είναι μέλη συνεταιρισμών, Ομάδων Παραγωγών ή μετέχουν στη Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία.

Η ρύθμιση με βάση το άρθρο 15 του Ν. 4935/22 και το Β ΦΕΚ 4760 καθιστά σαφές ότι για να τύχει ο επαγγελματίας αγρότης του ευεργετήματος της μείωσης κατά 50% της φορολογίας του, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το 75% της παραγωγής του σε αγοραστές-επιχειρήσεις με τις οποίες έχει υπογράψει συμβόλαια.

Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με δεδομένο ότι οι κτηνοτρόφοι της χώρας, στην πλειονότητά τους, έχουν συνάψει συμβάσεις με εταιρείες επεξεργασίας γάλακτος, ισχύουν και γι’ αυτούς οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου, πόσω μάλλον όταν στην επεξηγηματική απόφαση του Β ΦΕΚ 4760 το γάλα περιλαμβάνεται με σαφήνεια στα παρεμφερή προϊόντα για τα οποία ισχύει ο νόμος και για τα οποία μπορεί να εφαρμοσθεί η λεγόμενη Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία.

Πρόβλεψη, ωστόσο, υπάρχει και για τους ετεροεπαγγελματίες κτηνοτρόφους, για τους οποίους προβλέπεται μείωση της φορολογίας τους, υπό αντίστοιχες προϋποθέσεις, κατά 30%.

«Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια διάταξη που δίνει ανάσα ζωής στους κτηνοτρόφους της χώρας, οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από κάθε άλλον παραγωγό του πρωτογενούς τομέα από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, καθώς είδαν να αυξάνονται οι τιμές των ζωοτροφών και πολλοί εξ αυτών αναγκάστηκαν να περιορίσουν την παραγωγή τους», επισημαίνουν συνεργάτες του υπουργού Γιώργου Γεωργαντά, υπενθυμίζοντας ότι στο πλαίσιο της στήριξης της κτηνοτροφίας «έχουν ήδη κατανεμηθεί 50 εκατ. στους κτηνοτρόφους ως ενίσχυση, ενώ είναι ανοικτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, που αφορά την κατανομή επιπλέον 89 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι η φορολογική ελάφρυνση κατά 50% δίνει πρόσθετη ανάσα στους κτηνοτρόφους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος», υπογραμμίζεται.

Σημειώνεται ότι οι φοροαπαλλαγές ισχύουν διαρκώς και από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής σε ό,τι αφορά τη μείωση κατά 50%, ενώ σε ό,τι αφορά τη μείωση του 30%, θα ισχύσουν και πάλι από το 2022, αλλά αρχικώς για εννέα έτη.

Οι δικαιούχοι της μείωσης 50%
Συγκεκριμένα, δικαιούχοι των κινήτρων του άρθρου 15 του Ν.4935/22, όπως περιγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ, είναι:

Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό 50% επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31η/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.
Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’151), με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και
είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν.4673/2020 και προμηθεύουν αυτό με το 75% τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,
είτε πωλούν στο πλαίσιο της Συμβολαιακής γεωργίας το 75% τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μιας σύμβασης Συμβολαιακής γεωργίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το 75% τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

Ποια προϊόντα εντάσσονται
Με το ίδιο ΦΕΚ καθορίζονται στο άρθρο 3 τα παρεμφερή προϊόντα που είναι:

1.

φρούτα,
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
σιτηρά/δημητριακά,
λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των βολβών (πατάτες, κρεμμύδια κ.λπ.) και των μανιταριών,
οι καρποί,
λάδια και φυτικά λίπη,
μέλι και γλυκαντικές ουσίες,
κρέας και πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών προϊόντων σφαγείων και των αυγών των πτηνών,
τσάι, μπαχαρικά και βότανα,
προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας,
όσπρια,
βαμβάκι.
Επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες, εκτός από ζωικό κεφάλαιο, καλλιεργούν και μηδική, δημητριακά, σιτηρά και καλαμπόκι, για ιδιοχρησιμοποίηση αυτών ως ζωοτροφών, δεν υποχρεούνται για τα προϊόντα αυτά σε σύναψη συμβάσεων Συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ευεργετημάτων των άρθρων 1 και 2.
Οι συμβάσεις
Σε ό,τι αφορά τον τύπο και το περιεχόμενο των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, το άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης του ΦΕΚ Β 4760 είναι σαφές και εξηγεί ότι σε αυτές περιλαμβάνονται:

Οι συμβάσεις Συμβολαιακής γεωργίας που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4935/2022 είναι έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του παραγωγού και συγκεκριμένης επιχείρησης-αγοραστή (νομικών προσώπων ή οντοτήτων ή ατομικών επιχειρήσεων), είτε με τη συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση προϊόντων του.
Στα συμφωνητικά της παρ. 1 αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, κατά περίπτωση, και ο ΑΦΜ των συμβαλλομένων,
το είδος των προϊόντων,
η έκταση των αγροτεμαχίων όπου παράγονται τα προϊόντα της περ. β, όπως δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του οικείου έτους. Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της έκτασης αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου από το οποίο παράγονται τα προϊόντα της περ. β,
η ποσότητα των προϊόντων,
η χρονική διάρκεια του συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους,
η τιμή των προϊόντων,
ο χρόνος παράδοσης.
Η αναφορά επιπλέον στοιχείων στη σύμβαση δεν επηρεάζει την εφαρμογή της παρούσας.

Διαδικασία υποβολής
Η διαδικασία υποβολής συμβάσεων Συμβολαιακής γεωργίας περιγράφεται στο άρθρο 5 και είναι η εξής:

Τα στοιχεία των συμφωνητικών της παρ. 2 του άρθρου 4 που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικής εφαρμογής που έχει υλοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ «myAADE». Ειδικά για την ποσότητα των προϊόντων, αυτή δηλώνεται στην εφαρμογή ανά προϊόν της σύμβασης και όχι ανά αγροτεμάχιο.
Ως ημερομηνία υποβολής των συμφωνητικών θεωρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρισης των στοιχείων του άρθρου 4 στην εφαρμογή της παρ. 1. Με την υποβολή χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου και καθίσταται βέβαιη η χρονολογία της σύμβασης.
Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπάρχει τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής, υποβάλλεται σκαναρισμένο αντίγραφο του συμφωνητικού μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του «αιτήματος» στην εφαρμογή. Με την αποκατάσταση του προβλήματος, ο υπόχρεος ακολουθεί τη διαδικασία της παρ. 1.
Τα συμφωνητικά συντάσσονται πριν από την έναρξη της παράδοσης των προϊόντων και τα στοιχεία του άρθρου 4 υποβάλλονται από τον παραγωγό στην ΑΑΔΕ μέχρι και την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα από τη σύνταξη του συμφωνητικού.
Η τροποποίηση των στοιχείων που δηλώνονται, είτε λόγω σφάλματος είτε λόγω τροποποίησης του συμφωνητικού, είναι δυνατή μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη σύνταξη του συμφωνητικού.
Ο αγοραστής μπορεί να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τα στοιχεία έως και το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Σε περίπτωση που η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι ο αγοραστής επιβεβαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία.
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, η λύση δηλώνεται από τον παραγωγό εντός της προθεσμίας της παρ. 5.
Τα σχετικά έγγραφα-συμφωνητικά διαφυλάσσονται για όσο χρόνο απαιτείται η διαφύλαξη των οικείων παραστατικών πωλήσεων, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Οι προθεσμίες των παρ. 4 και 5 είναι ανατρεπτικές.
Για τα συμφωνητικά της παρούσας δεν απαιτείται η υποβολή σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1065606/7222/ 31.07.2000 (Β’ 951) Α.Υ.Ο. για τον παραγωγό. Για τον αγοραστή απαιτείται, εφόσον δεν επιβεβαιώσει ή απορρίψει τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον παραγωγό.
Οι δικαιούχοι του 30%
Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό 30% επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 4935/2022, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες που παράγουν ένα από τα προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων).
Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις οντότητες της παρ. 1, εφόσον πωλούν στο πλαίσιο Συμβολαιακής γεωργίας το 40% τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής τους παραγωγής. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μιας σύμβασης Συμβολαιακής γεωργίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το 40% τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.
Το κίνητρο του παρόντος άρθρου παρέχεται για μέχρι εννέα φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος εντός του οποίου συνάπτεται η σύμβαση Συμβολαιακής γεωργίας. Το συνολικό φορολογικό όφελος από την εφαρμογή του κινήτρου, για τα έτη εφαρμογής του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 €, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022.
Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχονται και σε παραγωγούς μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον οι παραγωγοί υποβάλλουν στην εφαρμογή των συμφωνητικών της ΑΑΔΕ της παρ. 1 του άρθρου 5 τα στοιχεία του άρθρου 4. Ως επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου δηλώνεται η επωνυμία και ο νόμος σύστασης του αναγκαστικού συνεταιρισμού και ως ΑΦΜ ο ΑΦΜ του συνεταιρισμού.

 

Πηγή: powergame.gr