Σάββατο, Ιανουάριος 23, 2021
Αρχική Οικονομία Σε ιστορικό χαμηλό 6,2% η ανεργία στην ΕΕ τον Δεκέμβριο

Σε ιστορικό χαμηλό 6,2% η ανεργία στην ΕΕ τον Δεκέμβριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της ζώνης του ευρώ (EA19) έπεσε στο 7,4% τον Δεκέμβριο του 2019, από 7,5% το Νοέμβριο του 2019 και από 7,8% το Δεκέμβριο του 2018 και αυτό το χαμηλότερο ποσοστό στη ζώνη του ευρώ από τον Μάιο του 2008, ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ

Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ28 μειώθηκε στο 6,2% τον Δεκέμβριο του 2019, από 6,3% το Νοέμβριο του 2019 και από 6,6% το Δεκέμβριο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαίας σειράς καταγραφής της ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000.

Συνολικά η Eurostat εκτιμά ότι 15,475 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 12,251 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2019. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2019, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 80 000 στην ΕΕ28 και κατά 34 000 ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 747 000 στην ΕΕ28 και κατά 592 000 στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2019 σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,0%), καθώς και στη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες (και τα 3,2%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (16,6% τον Οκτώβριο του 2019) και στην Ισπανία (13,7%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 21 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στη Δανία, ενώ αυξήθηκε στην Κύπρο (από 7,4% σε 7,6%), τη Σλοβενία (από 4,4% σε 4,6%), τη Λιθουανία (από 5,8% 6,1%), την Πορτογαλία (από 6,6% σε 6,9%), το Λουξεμβούργο (από 5,2% σε 5,6%) και τη Σουηδία (από 6,5% σε 6,9%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 18,5% σε 16,6% μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και 2019), τη Βουλγαρία (από 4,7% σε 3,7%) και την Κροατία (από 7,3% σε 6,4%).

Τον Δεκέμβριο του 2019, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3,5%, σταθερό σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019 και μειωμένο από 3,9% το Δεκέμβριο του 2018.

Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2019, 3,155 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2,213 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 143 000 στην ΕΕ28 και κατά 129 000 στη ζώνη του ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2019, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,1% στην ΕΕ28 και 15,3% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 14,6% και 16,2% αντίστοιχα το Δεκέμβριο του 2018. Το Δεκέμβριο του 2019, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Τσεχία (4,3%), τη Γερμανία (5,8%) και την Ολλανδία (6,7%), ενώ η μεγαλύτερη καταγράφηκε στην Ελλάδα (35,6% τον Οκτώβριο του 2019), την Ισπανία (30,0%) και την Ιταλία 28,9%.