ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, από την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, η διαδικασία διαγραφής οφειλών στον ΕΦΚΑ για 3 κλάδους.

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης διαγραφής οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων π. Φορέων, έως 31/12/2016.

Στο πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων του υφ. Εργασίας, εμπίπτουν:

  • Νέοι ασφαλισμένοι (μετά τη 1/1/1993) με παράλληλη ασφάλιση σε δύο φορείς
  • Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση του π.ΟΓΑ λόγω πληθυσμιακών και εισοδηματικών κριτηρίων και παράλληλα στον π. ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα και
  • Δημοσιογράφοι ασφαλισμένοι στο π.ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα ασφαλισμένοι, για την ίδια ιδιότητα, στον π. ΟΑΕΕ.

Με την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) “παγώνουν” τα αναγκαστικά μέτρα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των αμφισβητούμενων χρεών.

Ειδικότερα, τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη αναστέλλονται μέχρι την έκδοση απόφασης διαγραφής, με εξαίρεση ωστόσο τις περιπτώσεις αβάσιμων ή προσχηματικών αιτήσεων.

Ακολούθως οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ελέγχουν τον ασφαλιστικό βίο του αιτούντα ώστε να καταλήξουν σε διαπιστωτική πράξη. Οι διαγραφές, πέραν της κύριας θα αφορούν, αναλογικά, και τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, όπου προβλέπονται. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε υποθέσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Τυχόν καταβληθέντα ποσά έναντι των επίμαχων οφειλών δεν επιστρέφονται αλλά λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης.