Αρχική Εργασιακά Σε “ελεύθερη πτώση” η πλήρης απασχόληση στα χρόνια της κρίσης

Σε “ελεύθερη πτώση” η πλήρης απασχόληση στα χρόνια της κρίσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται τα χρόνια της κρίσης η πλήρης απασχόληση, καθώς σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση του ΣΕΒ για την ελληνική οικονομία, από 79% των νέων συμβάσεων πρόσληψης το 2009 διαμορφώνεται σε 46% περίπου, σημειώνοντας μάλιστα ελαφρά αύξηση σε σχέση με το ιστορικά χαμηλό 44,5% το 2015.

Την ίδια στιγμή, για τις νέες προσλήψεις η εκ περιτροπής απασχόληση, έχει αυξηθεί από το 4% στο 15% του συνόλου μεταξύ 2009 και 2016, αντιστοίχως και η μερική απασχόληση από το 17% στο 40%. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, ενώ η μερική απασχόληση είναι διπλάσια σε μέγεθος απ’ ότι ήταν πριν την κρίση, ακόμη είναι μισή σε μέγεθος απ’ ότι στην ΕΕ. Από την έκθεση προκύπτει 1 στους 10 εργαζόμενους απασχολείται με μερική απασχόληση, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό της μερικής απασχόλησης είναι διπλάσιο (2 στους 10).

Και στις δύο περιοχές οι μερικώς απασχολούμενοι δουλεύουν κατά μέσο όρο 20 ώρες εβδομαδιαίως. Κατά το Σύνδεσμο στην Ελλάδα της κρίσης η μερική απασχόληση αποτελεί μία διέξοδο για επιχειρήσεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία δραματικής πτώσης του τζίρου, και που η παραγωγική τους διάρθρωση επιτρέπει αντίστοιχο προγραμματισμό για τις θέσεις εργασίας.

Πάντως, οι κλάδοι με μικρότερη μερική απασχόληση είναι εκείνοι που συμμετέχει το Δημόσιο ή υπάρχει έντονος συνδικαλισμός ή όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος. Το θετικό είναι ότι διασώζονται θέσεις εργασίας που είναι πλέον αρκετές, έστω και με μειωμένη συμμετοχή στην παραγωγή που μπορεί όμως να βελτιωθεί στα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης. Η δυσάρεστη εξέλιξη είναι ότι σε κάποιους τομείς της αγοράς, ιδιαίτερα στις λιγότερο οργανωμένες επιχειρήσεις, αναπτύσσονται παράλληλα πολλές φορές, πρακτικές της αδήλωτης ή μερικά αδήλωτης εργασίας.

Αναφορικά με το κατώτατο μισθό τα στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση του το 2012, συμπίπτει με σημαντική αύξηση στη μερική απασχόληση στο επόμενο διάστημα, κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις, και οδήγησε σε μείωση των μέσων αμοιβών αλλά και της ανεργίας σε ολόκληρη την οικονομία, με ακόμη μεγαλύτερη μείωση των αμοιβών στις μικρές επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν πιο εντατικά τη μερική απασχόληση.