Αρχική Νομοθεσία Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις

  Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε τη Δευτέρα αργά το βράδυ το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
  Το  σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναμορφώνει το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, του νόμου 4412/2016.

  Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

  • η απλοποίηση/διασαφήνιση των διατάξεων του νόμου,
  • η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων,
  • η επιτάχυνση και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων χωρίς εκπτώσεις στο πεδίο της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων,
  • η επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων,
  • η μείωση του διοικητικού βάρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς,
  • η αύξηση της συμμετοχής των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
  • η αντιμετώπιση παθογενειών του συστήματος δημοσίων συμβάσεων όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών των οικονομικών φορέων.

  H διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 7η Δεκεμβρίου.