Αρχική ΑΣΕΠ Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: Προσλήψεις 172 θέσεων διδακτικού προσωπικού

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: Προσλήψεις 172 θέσεων διδακτικού προσωπικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων διδακτικού προσωπικού.

Η σχολή έχει έδρα στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Οι προσλήψεις, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, θα γίνουν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Συγκεκριμένα:

-Για το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 126 θέσεις

-Για το Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 34 θέσεις και

-Για το Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 12 θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη μέχρι τις 14 Μαΐου 2021, το αργότερο, στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, ΤΚ 42100.