Αρχική Μόνιμοι Ρεκόρ αιτήσεων για τις 209 θέσεις της ΕΥΔΑΠ (πίνακας)

Ρεκόρ αιτήσεων για τις 209 θέσεις της ΕΥΔΑΠ (πίνακας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/9-2-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)υποβλήθηκαν συνολικά 17.361 αιτήσεις

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 305 αιτήσεις για την κάλυψη 71 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 843 αιτήσεις για την κάλυψη 41 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 213 αιτήσεις για την κάλυψη 97 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 30.000 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΤΜ1) 415
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) 1.548
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 385
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 63
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΤΤ1) 62
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΤΤ1) 76
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 255
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) 2.734
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 1.429
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) 198
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 86
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ (ΑΤΤ2) 184
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 471
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2) 1.745
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) 306
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) 251
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) 246
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2) 1.755
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) 1.337
ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΡΜ2) 428
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) 124
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (ΜΕΔΟ3) 3.436
ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΤ4) 1.681
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΜΕΤ4) 1.163
ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ (ΜΕΔΟ3) 4.983
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΜΕΤ4) 550
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4) 1.731
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C, D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4) 1.019
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ (ΜΕΜ3) 1.064
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΕΤ4) 275