Αρχική Δήμοι Ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ σε τρεις παραλίες του Δήμου Θηβαίων

Ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ σε τρεις παραλίες του Δήμου Θηβαίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επανατοποθετήθηκαν σε τρεις  παραλίες του Δήμου Θηβαίων (Αγ. Βασίλη, Αλυκή και Σαράντι) τα ειδικά μέσα πρόσβασης στη θάλασσα, που λειτουργούν σαν βοηθητικοί εξοπλισμοί, για να δώσουν σε άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα τη δυνατότητα να απολαύσουν μια απλή δραστηριότητα, όπως το κολύμπι.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος Θηβαίων ο εν λόγω βοηθητικός εξοπλισμός αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη: τον πύργο, το κάθισμα, τις ράγες και την κουπαστή, ενώ χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια σαν τη μόνη πηγή για την τροφοδοσία του. Επίσης, υπάρχει και λυόμενο αποδυτήριο.
Η προμήθεια των ανωτέρω μέσων πρόσβασης έγινε από την Π.Ε. Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το 2018 και οι ράμπες έχουν περιέλθει πλέον στην κυριότητα του Δήμου Θηβαίων. Παράλληλα, ο Δήμος έχει δρομολογήσει να προμηθευτεί νέα μέσα εξυπηρέτησης και πρόσβασης ΑμΕΑ για τις παραλίες Λιβαδόστρας και Αγ. Νικολάου, με χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.