ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπερενισχυμένη μοριοδότηση για όσους διαθέτουν ήδη εμπειρία στη φροντίδα των ηλικιωμένων η οποία θα προτάσσεται και έναντι της εντοπιότητας. Αυτό θα προβλέπει η προκήρυξη για τις 3.200 μόνιμες θέσεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το πρόγραμμα αυτό μέσω του οποίου εξυπηρετούνται δεκάδες χιλιάδες ηλικιωμένοι λειτουργεί από το 2003 μέσω των δήμων αλλά οι εργαζόμενοι σε αυτό απασχολούνται με συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ο αριθμός των εργαζομένων είναι σήμερα περίπου 3.000 ενώ υπήρξε κατά καιρούς μεγαλύτερος και υπάρχουν πολλοί που έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετία ως εποχικοί. Από την πλευρά τους είχε διατυπωθεί το αίτημα να μονιμοποιηθούν αυτομάτως. Η κυβέρνηση τους απάντησε πως αυτό δεν είναι εφικτό αλλά μέσα από την τροπολογία λαμβάνονται μέριμνες ώστε να έχουν ενισχυμένες πιθανότητες. Ετσι, η τροπολογία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:

1)Με δεδομένη την ιδιαίτερη φύση και το αντικείμενο των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων, ανασφάλιστων, ΑΜΕΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση 17 μονάδων ανά μήνα για έως και 7 έτη (84 μήνες).

2)Καθώς η ειδική εμπειρία θεωρείται σημαντική και αφορά υπηρεσίες που παρέχονται μέσα στα σπίτια των ωφελουμένων, προτάσσεται έναντι της εντοπιότητας για όσους καταθέσουν αίτηση διορισμού. Όμως, όσοι διορισθούν, είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν και να υπηρετήσουν στις θέσεις διορισμού τους επί τουλάχιστον δέκα (10) έτη, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης, απόσπασης ή μετάταξης.

3)Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις μόνιμες θέσεις που θα συσταθούν, οι σχετικές υπηρεσίες θα παρέχονται από τους ήδη απασχολούμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και όχι από όσους θα περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων, οι παραταθείσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών, αφού οι συγκεκριμένες οργανικές, πλέον, ανάγκες, θα καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό.