ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε ένα ανελέητο κυνήγι των οφειλετών, μέσω των αυτόματων κατασχέσεων, θα επιδοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μάλιστα, ήδη έχει προχωρήσει η διαδικασία προμήθειας ειδικού λογισμικού το οποίο θα ενισχύσει τη φαρέτρα της Ανεξάρτητης Αρχής. Η απόφαση, την οποία υπογράφει ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, συγκροτεί 12μελή Συντονιστική Επιτροπή για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.

Το ηλεκτρονικό σύστημα των αυτόματων κατασχέσεων, θα δίνει τη δυνατότητα στην Αρχή να παρακολουθεί την εκάστοτε οφειλή από τη στιγμή που δημιουργείται μέχρι και την αποπληρωμή της.

Παράλληλα, θα παρακολουθεί και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη, έτσι ώστε να όταν ο οφειλέτης είναι ασυνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις του να του κατάσχεται άμεσα η οφειλή, από τους λογαριασμούς που ήδη θα παρακολουθούνται από το νέο σύστημα.

Το νέο ηλεκτρονικό, αυτόματο σύστημα θα έχει μια σειρά λειτουργιών που θα ενισχύσει σημαντικό της ΑΑΔΕ. Μεταξύ άλλων, θα παρακολουθεί την ταυτότητα οφειλέτη και οφειλών, αλλά και την αυτοματοποίηση συμψηφισμών. Ακόμη, θα διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις, ειδοποιήσεις και επιδόσεις, ενώ θα παρακολουθεί και θα αυτοματοποιεί την λήψη μέτρων είσπραξης. Τέλος, θα ενημερώνει τους φορολογούμενους για θέματα οφειλών.

Με στόχο την ανάπτυξη  μιας αυτοματοποιημένης διαδικασία για τη διαχείριση των οφειλών η Συντονιστική Επιτροπή, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο Γιώργος Πιτσιλής, ενδεικτικά, θα προβαίνει:

  • Στη διακυβέρνηση του Προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.
  • Στη διοίκηση, στη διαχείριση, στον συντονισμό και στην εποπτεία της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος,
  • Στη λήψη αποφάσεων επί των προτάσεων της Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.
  • Στην έγκριση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος των δράσεων και ενεργειών για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και του σχεδιασμού επιμέρους προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού.
  • Στην παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες και Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας ή Έργου, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος.
  • Στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων και για την άρση δυσκολιών που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ομάδας ή δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν από αυτήν.