ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από τα τέλη Αυγούστου και μετά ξεκινά να «κληρώνει» για συνολικά 219.517 πολίτες που έχουν υποβάλει αιτήσεις διορισμού μέσω ΑΣΕΠ στο πλαίσιο 15 διαφορετικών προκηρύξεων για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα οριστικά τους αποτελέσματα.

Εν μέσω θέρους, ο μηχανισμός του ΑΣΕΠ συνεχίζει να εργάζεται εντατικά καθώς υπάρχουν πολλά ανοικτά μέτωπα και εκκρεμότητες όπως εκείνες που αφορούν την προετοιμασία για το ερχόμενο σχολικό έτος (π.χ.αναπληρωτές εκπαιδευτικοί) αλλά και τις επιλογές στελεχών για το δημόσιο τομέα.

Ομως η ολοκλήρωση των διαδικασιών προκειμένου να εκδοθούν το συντομότερο τα οριστικά αποτελέσματα προκηρύξεων παραμένει σε προτεραιότητα. Για ορισμένες από τις προκηρύξεις, ειδικά όσες εκκρεμούν από το 2017, έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα αλλά εκκρεμούν τα οριστικά που θα προκύψουν μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Περισσότεροι από τους μισούς εκ των 219.517 που έχουν καταθέσει αιτήσεις για διορισμό, αφορούν την προκήρυξη-μαμούθ 3Κ/2018. Σε εκείνη την διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 128.861 υποψήφιοι διεκδικώντας 8.166 θέσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων και σε ειδικότητες Πανεπιστημιακής (ΠΕ), τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση της 3Κ πολλοί από όσους περιελήφησαν στους προσωρινούς πίνακες εργάζονται ήδη ενώ άλλοι προτίμησαν να παραμείνουν εκτός μέχρι να βγουν οι οριστικοι. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και εξέτασης των ενστάσεων είναι εξαιρετικά σύνθετη και γίνεται αγώνας να έχουν ολοκληρωθεί όλα μέσα στο φθινόπωρο. Κατά τα λοιπά από τις προκηρύξεις του 2018 εκκρεμούν:

Η 1Κ/2018 για 209 μόνιμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στην ΕΥΔΑΠ για την οποία κατατέθηκαν 17.361 αιτήσεις.

Η 2Κ/2018 για 42 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) για την οποία υποβλήθηκαν 9.661 αιτήσεις.

Η 4Κ/2018 για 103 θέσεις ΥΕ στην ΕΥΔΑΠ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – Α.Ε.ΔΙ.Κ., το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και στον Οίκο του Ναύτου. Για το σύνολο των θέσεων υποβλήθηκαν 7.027 αιτήσεις.

Η 5Κ/2018 για 37 θέσεις ΔΕ στο ΕΚΑΒ στην οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον 559 άτομα.

Η 6Κ/2018 για 588 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που αφορά τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και για την οποία υποβλήθηκαν 8.668 αιτήσεις.

Η 7Κ/2018 για 158 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Όπου εκδήλωσαν ενδιαφέρον 3.220 υποψήφιοι.

Η 8Κ/2018 για 186 θέσεις τακτικού προσωπικού φύλαξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού όπου υποβλήθηκαν 7.709 αιτήσεις.

Η 9Κ/2018 για 46 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν 8.838 αιτήσεις.

Το σύνολο των αιτήσεων που περιμένουν την οριστική απάντηση από προκηρύξεις του 2018 είναι 191.904. Ακόμη 27.613 αιτήσεις αφορούν προκηρύξεις του 2017 για τους οποίους μπορεί να έχουν εκδοθεί προσωρινά αλλά όχι οριστικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα:

-1489 αιτήσεις για 19 θέσεις ΠΕ στην ΑΔΜΗΕ (10Κ/2017)

-2.415 αιτήσεις για 30 θέσεις ΤΕ και ΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδας (11Κ/2017)

-2.315 αιτήσεις για 53 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας – Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (13Κ/2017)

-5.030 αιτήσεις για 99 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ διάρκειας 3 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» (14Κ/2017)

-11.411 αιτήσεις για 335 θέσεις ΠΕ και ΤΕ στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (15Κ/2017)

-4953 αιτήσεις για 62 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία – Εφορείες Αρχαιοτήτων – Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (16Κ/2017).