ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στενεύουν οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων στις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν 232 μόνιμους υπαλλήλους εκ των οποίων 186 σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους του υπουργείου Πολιτισμού και 46 στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Για την προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού (8Κ/2018) που αφορά προσωπικό φύλαξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία άνοιξε την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και λήγει στις 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή η οποία αποστέλεται υποχρεωτικά μέχρι τις 27 Ιουλίου 2018 στο ΑΣΕΠ. Η αίτηση πρέπει να σταλεί μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 8Κ/2018 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510.

Για το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (9Κ/2018) η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 16 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η εκτυπωμένη μορφή της αίτησης πρέπει να σταλεί στη συνέχεια και μέχρι την 3η Αυγούστου 2018 στη διεύθυνση Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 9Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510. Ζητούνται 20 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανικών Υπολογιστών Πληροφορικής, 6 ΠΕ Πληροφορικής, 13 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και 5 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.