ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

“Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την προκήρυξη 220 εποχικών θέσεων στην ΕΥΔΑΠ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:   

• Πενήντα (50) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Καταμετρητές
• Δεκαπέντε (15) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Ηλεκτροτεχνίτες
• Δέκα (10) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Μηχανοτεχνίτες
• Είκοσι πέντε (25) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Οδηγούς Γ κατηγορίας

• Δεκαπέντε (15) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Οδηγούς Γ,Δ’ κατηγορίας
• Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ για οδηγούς Γ,Δ’,Ε’ κατηγορίας

• Είκοσι ένα (21) άτομα ΔΕ για Βοηθούς Τεχνίτες Υδραυλικών
• Ογδόντα δύο (82) άτομα ΥΕ για Εργάτες

ΕΥΔΑΠ είχε αποφασίσει ότι το μισθολογικό κόστος για το υπό πρόσληψη προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, θα αγγίζει τα 760,00 € κατ’άτομο (μεικτές αποδοχές), ενώ θα υπάρχει  προσαύξηση τριετιών προϋπηρεσίας, ήτοι έως τρεις (3) τριετίες για την ΔΕ κατηγορία εκ ποσοστού 10% εκάστη και έως έξι (6) τριετίες για την ΥΕ κατηγορία εκ ποσοστού 5% εκάστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προκήρυξη είναι έτοιμη και βρίσκεται στα…χέρια της Ανεξάρτητης Αρχής.