ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη πρόσληψη 1.314 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Πολιτισμού. Με την υπογραφή της υπουργού Πολιτισμού τίθεται σε εφαρμογή η ενίσχυση του υπουργείο με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων που θα απασχοληθεί κατά κύριο λόγο στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ενώ οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για διάστημα οκτώ μηνών.

Αναλυτικά, θα προσληφθούν 1.163 ημερήσιοι φύλακες αρχαιοτήτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 99 νυχτοφύλακες πληροφόρησης αρχαιοτήτων ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, πέντε υπάλληλοι λογιστικού τεχνολογικής εκπαίδευσης, 41 υπάλληλοι καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έξι εργάτες ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Τα απαραίτητα προσόντα

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης–Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Προσόντα: Δίπλωμα ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ, καλή γνώση ξένης γλώσσας, χρόνος ανεργίας, εμπειρία, εντοπιότητα (όπου προβλέπεται), αριθμός ανηλίκων τέκνων

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Προσόντα: Δίπλωμα ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ, χρόνος ανεργίας, εμπειρία, εντοπιότητα (όπου προβλέπεται), αριθμός ανηλίκων τέκνω

ΤΕ Λογιστικού

Προσόντα:Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε, γνώση χειρισμού Η/Υ, χρόνος ανεργίας, εμπειρία, αριθμός ανηλίκων τέκνων, εντοπιότητα

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

Προσόντα: Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980), χρόνος ανεργίας, εντοπιότητα (όπου προβλέπεται), αριθμός ανηλίκων τέκνων

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Εργάτες

Προσόντα:Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980), χρόνος ανεργίας, εντοπιότητα (όπου προβλέπεται), αριθμός ανηλίκων τέκνων.