Αρχική Εποχικοί “Ανοιχτές” θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

“Ανοιχτές” θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει την προσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

3 ΠΕ Κοινωνική Εργασία
1 ΠΕ Οικονομικού
1 ΤΕ Πληροφορικής

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20/08/2018-29/08/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 213 2039723-4