Πυροσβεστική: 103 εισακτέοι στις σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Με ΚΥΑ των αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Τόσκα, Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Γαβρόγλου και αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (επισυνάπτεται) καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στη Σχολή Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2017-2018.

  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

  Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται σε εκατόν τρεις (103).

  Από τον αριθμό των εισακτέων, πέντε (5) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. και οι λοιπές ενενήντα οκτώ (98) από υποψηφίους ΓΕΛ.

  ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΙ

  Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται σε τριάντα (30).

  Από τον αριθμό των εισακτέων, έξι (6) θέσεις θα καλυφθούν από πτυχιούχους Ανώτατων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, και δέκα εννέα (19) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους ΓΕΛ.