Αρχική Οικονομία Πτώση επενδύσεων στη βιομηχανία «βλέπει» το ΙΟΒΕ

Πτώση επενδύσεων στη βιομηχανία «βλέπει» το ΙΟΒΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από τα στοιχεία της Έρευνας Επενδύσεων στη Βιομηχανία την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου, προκύπτει ότι οι σχετικές δαπάνες το 2018 προβλέπεται να μειωθούν κατά 2,4%. Η δεύτερη αυτή εκτίμηση για το 2018 συνιστά σημαντική επί τα χείρω αναθεώρηση προς τα κάτω σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση στην έρευνα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2017, η οποία κατέληξε σε άνοδο της επενδυτικής δαπάνης για το 2018 της τάξης του 15,4%.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από μια θετική χρονιά καθώς το 2017 οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με τις δαπάνες του 2016. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2009 που η τελική εκτίμηση είναι ανοδική.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι το ΙΟΒΕ τονίζει ότι συνήθως οι προβλέψεις στην αρχή του έτους για το ύψος της επενδυτικής δραστηριότητας στη διάρκειά του τείνουν να διαφέρουν σημαντικά από τις επόμενες εκτιμήσεις. Επομένως, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ενσωματώνουν ένα βαθμό αυξημένης αβεβαιότητας για την πορεία των επενδύσεων.

Σε κλαδικό επίπεδο, πάντως, παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ των κλάδων, με κυρίαρχη τάση τη θετική στους περισσότερους κλάδους. Ωστόσο η μεγάλη ένταση της πτώσης σε ορισμένους από τους κλάδους καθόρισε τη συνολική τάση.

Σχετικά, ανοδικά αναμένεται να κινηθούν οι επενδύσεις το 2018 στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός, κατά 11,6%, στα Χημικά (44%) και τα Μη Μεταλλικά Ορυκτά (22,9%). Στον κλάδο Ένδυσης – Υπόδησης αναμένεται διπλασιασμός των επενδυτικών δαπανών, ενώ θετική είναι η αναμενόμενη μεταβολή και στην Κλωστοϋφαντουργία (16%). Από τις λοιπές βιομηχανίες, οι νέες προβλέψεις καταλήγουν σε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά 19,5%, πτώση η οποία οφείλεται εν πολλοίς στις δυσμενείς προβλέψεις από τον κλάδο των Διυλιστηρίων (-57%), διαμορφώνοντας έτσι την πτωτική τάση στο σύνολο των επενδυτικών δαπανών στη μεταποίηση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας, οι ελληνικές βιομηχανίες το 2018 δεν προτίθενται να μεταβάλουν σημαντικά τις βασικές προτεραιότητές τους στο επενδυτικό τους μείγμα σε σύγκριση με πέρυσι.

Συγκεκριμένα, το 2017 το επενδυτικό μείγμα των επιχειρήσεων αποτελείτο πρωτίστως από δαπάνες για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα (31% από 36% το 2016), ενώ ακολουθούσαν οι δαπάνες για διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (19% από 13% 2016).

Οι δαπάνες για άλλους σκοπούς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας στην παραγωγική διαδικασία κ.λπ. ήταν τρίτες κατά σειρά προτεραιότητας (16% από 19% το 2016), ενώ σε μικρή απόσταση ακολούθησαν οι δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (15% και το 2016). Έπονται σε σημασία οι επενδύσεις που αφορούν στη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (11% από 9% το 2016), ενώ τελευταία στη σχετική λίστα έρχεται η εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων (9% από 8% το 2016).

Οι επενδυτικές προτεραιότητες για το 2018 έχουν σχεδόν την ίδια ιεράρχηση με εκείνη για το 2017, με τα σχετικά ποσοστά να διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό, χωρίς όμως να λείπουν οι εξαιρέσεις. Βάσει των σχετικών προβλέψεων για φέτος, η κύρια προτεραιότητα πλέον είναι οι δαπάνες για διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα, που πέρυσι βρίσκονταν στη δεύτερη θέση, με το ποσοστό τους να είναι εννέα ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από πέρυσι και υπερδιπλάσιο του 2016 (28%).

Ακολουθούν οι δαπάνες για επενδύσεις που αποτελούσαν πρώτη προτεραιότητα το 2017, δηλαδή για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα, αλλά με μερίδιο μικρότερο κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (23%).

Οι δαπάνες για άλλους σκοπούς έρχονται και πάλι τρίτες κατά σειρά, με ποσοστό στο σύνολο ίδιο με το περυσινό (16%), ενώ ακολουθούν εκείνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (14%). Στις τελευταίες θέσεις παρέμειναν οι επενδύσεις που αφορούν σε βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (11%) και σε εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων (7%).