Αρχική Οικονομία «Ψήφος εμπιστοσύνης» από την Alpha Bank στον «Ηρακλή»

«Ψήφος εμπιστοσύνης» από την Alpha Bank στον «Ηρακλή»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Υπουργείο Οικονομικών κατατέθηκαν σήμερα από την Alpha Bank δύο αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής».

Οι αιτήσεις αφορούν σε δύο τιτλοποιήσεις με την κωδική ονομασία Galaxy II και Orion, συνολικού ύψους 7,67 δισ. ευρώ (5,75 δισ. και 1,92 δισ. ευρώ αντιστοίχως), προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η Alpha Bank είναι το δεύτερο πιστωτικό ίδρυμα που καταθέτει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής».

Το πρόγραμμα «Ηρακλής»

Ουσιαστικά αποτελεί το πρόγραμμα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου «ΗΡΑΚΛΗΣ» σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών.

Σκοπός του νόμου είναι η ελάφρυνση των τραπεζών από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Βασική αρχή του προγράμματος είναι ότι αποτελεί μια συστημική λύση που λαμβάνει υπόψη της τους όρους λειτουργίας της αγοράς, στηρίζεται στους επενδυτές και δεν επιβαρύνει τον πολίτη, γιατί το κράτος θα εγγυάται μόνο ένα μέρος των ομολόγων της τάξης των 12 δις, που θα είναι και το περισσότερο ασφαλές.

Με την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος επιδιώκεται η απελευθέρωση κεφαλαίων των τραπεζών, τα οποία αναμένεται να στραφούν στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Μέχρι σήμερα αυτό δεν ήταν δυνατό εξαιτίας του μεγάλου όγκου κόκκινων δανείων που έχουν συγκεντρώσει οι τράπεζες και τις είχε κάνει εσωστρεφείς και φειδωλές στη χορήγηση νέων δανείων.

Το πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο. Επιπλέον, προβλέπεται η λήψη προμήθειας από το Δημόσιο για την εγγύηση που παρέχει, τιμολογημένη με όρους αγοράς.

Το σχέδιο βασίζεται στις γενικές αρχές του αντίστοιχου ιταλικού σχεδίου, αλλά είναι ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο απολύτως στις ανάγκες του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας. Υπ’ αυτήν την έννοια είναι συνεπές με τις πρωτοβουλίες για την τραπεζική ένωση και την ένωση κεφαλαιαγορών.