Αρχική Επιχειρήσεις Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Πρόστιμο 10.500€ στις επιχειρήσεις που δεν την εφαρμόζουν

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Πρόστιμο 10.500€ στις επιχειρήσεις που δεν την εφαρμόζουν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από 1η Ιουλίου έχει ξεκινήσει πιλοτικά η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για την καταγραφή του ωραρίου των εργαζομένων σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ, ενώ η πλήρης εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου στους δύο συγκεκριμένους κλάδους.
Να σημειωθεί ότι το μέτρο θα επεκταθεί από την 1η Οκτωβρίου σε όλες τις επιχειρήσεις, ενώ τσουχτερά πρόστιμα περιμένουν όσους εργοδότες δεν συμμορφωθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας θα δώσει παράταση μέχρι την 1η Δεκεμβρίου στις επιχειρήσεις, προκειμένου να εναρμονιστούν με τη νέα διαδικασία, πριν αρχίζει να «κόβει» πρόστιμα.

Μάλιστα, περισσότεροι από 9 στους 10 εργαζομένους στους δύο συγκεκριμένους κλάδους έκαναν χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας κατά το διάστημα 1η Ιουλίου – 31η Αυγούστου 2022 (ποσοστό 92,5%). Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στην περίπτωση των σούπερ μάρκετ, όπου η ψηφιακή μέτρηση του χρόνου εργασίας εφαρμόστηκε σε ποσοστό 94,4% του συνόλου των εργαζομένων (ήτοι σε 83.280 άτομα από τα συνολικά 88.966 που εργάζονται στα σούπερ μάρκετ). Αλλά και στις τράπεζες το ποσοστό ανέρχεται σε 86,7%, που αντιστοιχεί σε 25.717 εργαζομένους από τους συνολικά 32.163 που απασχολούνται στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Επεκτείνεται από 1η Οκτωβρίου σε όλες τις επιχειρήσεις
Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη η ψηφιακή κάρτας εργασίας, επεκτείνεται σταδιακά από 1η Οκτωβρίου σε όλο τον ιδιωτικό τομέα.

Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2022, εντάσσονται υποχρεωτικά στο εν λόγω σύστημα, μόνο οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των Σούπερ Μάρκετ και απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους, καθώς και το σύνολο των Τραπεζών της Χώρας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, σε δεύτερο χρόνο, όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες της Χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει ότι οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν στην ίδια διαδικασία της απογραφής εργαζομένων, από την 1η Οκτωβρίου 2022 έως και την 30η Νοεμβρίου 2022, για το σύνολο όλων των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας συμπεριλαμβανομένου και του δανειζόμενου προσωπικού.

Τα πρόστιμα
Ως «πολύ υψηλές» χαρακτηρίζονται οι παραβάσεις στην περίπτωση που εργοδότης απέχει από την εφαρμογή του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας ή δεν το εφαρμόζει ορθά. Όπως προβλέπει ο νόμος 4808/2021 στην περίπτωση που δεν ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.500€. Όπως είναι ήδη γνωστό, αναγνωρίζοντας τυχόν προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος η επιβολή προστίμων για την μη ενεργοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκινά μετά την παρέλευση διμήνου από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής της ανά κλάδο.

Παράλληλα, για κάθε περίπτωση απόκλισης της καταγραφής του χρόνου εργασίας από τον πραγματικό χρόνο εργασίας επιβάλλεται πρόστιμο 3.000€. Εάν ο εργοδότης παρεμποδίζει την απόδειξη του πραγματικού χρόνου εργασίας εξαλείφοντας τα στοιχεία το πρόστιμο είναι 4.000€