Αρχική Ασφάλιση Προσωρινές συντάξεις: Στις 10 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα

Προσωρινές συντάξεις: Στις 10 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 10 Μαρτίου θα ξεκινήσει η πλατφόρμα για τις προσωρινές συντάξεις, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.

Στόχος είναι τα ποσά των προκαταβολών να ξεκινήσουν να καταβάλλονται πριν το Πάσχα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η εφαρμογή για τις προσωρινές συντάξεις θα λειτουργήσει πάνω στην πλατφόρμα του gov.gr και η αίτηση θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τους ασφαλισμένους.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν θα είναι:

-αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης σύνταξης

-ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN αιτούντος (ή θανόντος, όταν απαιτείται)

Τα ποσά των προσωρινών συντάξεων

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή, διαμορφώνεται ως εξής:

384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 67 ετών και άνω.

384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 20 έτη ασφάλισης (ή 6.000 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών.

360 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών.

360 ευρώ, αν ο αιτών έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης και είναι κάτω των 62 ετών.

Όσον αφορά στις νέες αιτήσεις σύνταξης οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι θα δηλώνουν εάν επιθυμούν προκαταβολή. Η διαδικασία είναι η εξής:

-μετά την αίτηση θα εκδίδεται βεβαίωσης χορήγησης

-θα καταβάλλονται αναδρομικά για όσους μήνες εκκρεμεί η χορήγηση την οριστικής σύνταξης

-θα καταβάλλεται κάθε μήνα μέχρι έκδοση της προσωρινής ή της οριστικής απόφασης

-δεν θα παρακρατούνται οφειλές (π.χ. το 6% για την περίθαλψη)