Αρχική Επιχειρήσεις Προσωπικό σε έξι πόλεις της Ελλάδας αναζητά η Huawei

Προσωπικό σε έξι πόλεις της Ελλάδας αναζητά η Huawei

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στελέχη στην ελληνική αγορά αναζητά η Huawei και καλεί νέους επαγγελματίες να κάνουν αιτήσεις μέχρι τις 18 Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η Huawei αναζητά Regional Managers, Regional Coordinators και Retail Sales Specialists με έδρα πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα Ηράκλειο, Ξάνθη και Ιωάννινα. Oι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από τις 25 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται δεκτές έως τις 18 Οκτωβρίου, ενώ οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν έως τις 25 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης της εταιρείας η Huawei αναζητά νέα ταλέντα που θα ενδυναμώσουν την παρουσία της εταιρείας σε όλη την περιφέρεια, με έδρα πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, η Ξάνθη και τα Ιωάννινα.

Το πρώτο στάδιο των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης και στις 23 Οκτωβρίου στην Πάτρα. Οι τελικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 25 Οκτωβρίου στην Αθήνα.