Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις Τώρα: 56 θέσεις στο δήμο Περιστερίου

Προσλήψεις Τώρα: 56 θέσεις στο δήμο Περιστερίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα έξι (56) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

18 ΔΕ Οδηγών
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (καλαθοφόρου)
35 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 25 Μαΐου! 

Τηλέφωνο:
210 5701106