Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 30 γυμναστών στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών

Προσλήψεις 30 γυμναστών στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση των προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε ωριαία αποζηµίωση, για χρονικό διάστηµα και αριθµό θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 • 4 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • 3 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 
 • 5 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
 • 1 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
 • 2 ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
 • 3 ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑµΕΑ
 • 1 ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ
 • 1 ΤΖΟΥΝΤΟ
 • 4 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
 • 2 ΡΥΘΜΙΚΗ
 • 1 ΕΝΟΡΓΑΝΗ
 • 3 ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από 30/10/2017 και για δέκα (10) ηµέρες, έως και 08/11/2017 κατά τις ώρες 9:00 – 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών: Ελ. Βενιζέλου 125, Τ.Κ. 56728 τηλ. επικοινωνίας 2313 329 571.