Αρχική Υπουργεία Προσλήψεις 30 ατόμων στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

Προσλήψεις 30 ατόμων στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2017-2018, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ (08) µήνες, συνολικό αριθµό 30 ατόµων, γυµναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες,

  • Είκοσι πέντε (25) γυµναστές – στριες µε γνώση και προϋπηρεσία σε προγράµµατα της Γ.Γ.Α που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωµική, βάρη, aerobic, pilates, yoga (Ashtanga, Kriga, Hatha, Kundalini), aerial yoga, µυϊκή ενδυνάµωση, zumba, aqua aerobic, Fight, Functional, Tabata,T-R-X (και όχι µεµονωµένα κάποιο από αυτά).
  • Ένας (01) γυµναστής – στρια µε ειδικότητα τένις,
  • Ένας (01) γυµναστής – στρια µε ειδικότητα Tae Kwon Do,
  • Ένας (01) γυµναστής-στρια µε ειδικότητα πινγκ-πονγκ,
  • Ένας (01) γυµναστής –στρια µε ειδικότητα κλασικό αθλητισµό,
  • Ένας (01) γυµναστή-τρια µε ειδικότητα ειδική Αγωγή

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην αίθουσα Λίτσα Φωκίδη του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράµατος (∆/νση : Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας- Χορτιάτη, αίθουσα Λίτσα Φωκίδη του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράµατος, τηλ 2313.301099), κατά τις ώρες 08.00 έως 13.00, από την Παρασκευή 06/10/2017 και για δέκα ηµερολογιακές (10) ηµέρες έως και την ∆ευτέρα 16/10/2017.