Ο ΔΕΔΔΗΕ αναζητά την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου για την περιοχή Αγρινίου

Συγκεκριμένα  οι θέσεις εργασίας είναι:

  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων – 7 άτομα
  • Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων – 2 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΣΟΧ 1/2024 (Έντυπο ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)» και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου / Περιοχή Αγρινίου / Τομέας Υποστήριξης, Καψάλη 14, ΤΚ 30132 – Αγρίνιο, Ν. Αιτωλ/νίας, υπόψη κας Σουβλή Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2641024324, εσωτ. 208), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν την Κυριακή 23/6/ 2024  και λήγουν την Τρίτη 2/7 /2024.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις