Ο Δήμος Πολυγύρου αναζητά την πρόσληψη πενήντα ένα (51) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Μεταμόρφωσης-Χαλκιδικής » με διάρκεια απασχόλησης έως 3 τρεις μήνες.

Συγκεκριμένα:

 • Συντονιστής – 1 άτομο
 • Επιμελητής – 4 άτομα
 • Ομαδάρχης – 14 άτομα
 • Ιατρός (Γιατροί) – 1 άτομο
 • Νοσηλευτής (Νοσοκόμοι) – 1 άτομο
 • Γυμναστής – 3 άτομα
 • Φυσιοθεραπευτής – 1 άτομο
 • Ειδικός συνεργάτης για θέματα ψυχαγωγίας (Ειδικοί Συνεργάτες – Ψυχαγωγοί) – 3 άτομα
 • Ειδικός συνεργάτης για θέματα χειροτεχνίας (Ειδικοί Συνεργάτες – Χειροτεχνίας) – 3 άτομα
 • Διαχειριστής – 1 άτομο
 • Βοηθ. Διαχειριστής – 1 άτομο
 • Αποθηκάριος – 1 άτομο
 • Μάγειρας – 1 άτομο
 • Βοηθ. Μαγείρου – 1 άτομο
 • Ειδικός Τεχνίτης – 1 άτομο
 • Προσωπικό Καθαριότητας – 13 άτομα
 • Οδηγός – 1 άτομο
 • Ναυαγοσώστης – 1 άτομο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τις 21 Ιουνίου 2024 έως και τις 26 Ιουνίου 2024 είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πολυγύρου, Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο, Ταχ. Κωδ. 63100 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371350716.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 21/6/2024  και λήγουν την Τετάρτη 26/6/2024.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις