Αρχική Συμβασιούχοι Προσλήψεις συμβούλων στο ΤΑΙΠΕΔ για τα έργα στην Αττική Οδό

Προσλήψεις συμβούλων στο ΤΑΙΠΕΔ για τα έργα στην Αττική Οδό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσκλήσεις για την πρόσληψη συμβούλων (χρηματοοικονομικός, τεχνικός και νομικός σύμβουλος) σχετικά με το έργο της Αττικής Οδού, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.

Σημειώνεται ότι, με την υπ’ αριθμό 195/27.10.2018 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) (ΦΕΚ Β΄2501/4.11.2011) μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα του Δημοσίου για περαιτέρω παραχώρηση για έως 25 χρόνια της Αττικής Οδού, μετά τη λήξη τής από 23/5/1996 σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ», η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 2445/1996 (ΦΕΚ Α’ 274 /16.12.1996).

Αναλυτικά:

Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου

Το έργο του νομικού συμβούλου αφορά στην παροχή νομικών υπηρεσιών και συμβουλών για την προώθηση του έργου, με στόχο την προετοιμασία και παράδοση νομικών θέσεων, αναφορών και εγγράφων που υπόκεινται στην ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όλα, ωστόσο, τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σε άμεση συνάρτηση με την πορεία του έργου της παραχώρησης. Η διάρκεια της σύμβασης πρόσληψης του νομικού συμβούλου θα είναι 4 ετών ή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για την παροχή νομικών συμβουλών ανέρχεται σε 800.000 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τον απαραίτητο φάκελο έως τις 9 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου

Το έργο του τεχνικού συμβούλου αφορά στην παροχή κάθε είδους τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών και ιδίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κίνηση και το περιβάλλον. Όλα, ωστόσο, τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σε άμεση συνάρτηση με την πορεία του έργου της παραχώρησης.

Η διάρκεια της σύμβασης πρόσληψης του τεχνικού συμβούλου θα είναι 4 ετών ή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για την παροχή τεχνικών συμβουλών ανέρχεται σε 1.850.000 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τον απαραίτητο φάκελο έως τις 10 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Πρόσληψη Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Το ΤΑΙΠΕΔ αναζητά είτε μια επενδυτική τράπεζα με μεγάλη εμπειρία και αυξημένη εξειδίκευση, είτε μια κοινοπραξία χρηματοοικονομικών συμβούλων, που να κατανοεί πλήρως τη λειτουργική, εμπορική, χρηματοοικονομική δυναμική των αυτοκινητοδρόμων στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Το έργο του χρηματοοικονομικού συμβούλου αφορά στην παροχή βοήθειας κατά την προετοιμασία του έργου και την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης. Η διάρκεια της σύμβασης πρόσληψης του χρηματοοικονομικού συμβούλου θα είναι 4 ετών ή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τον απαραίτητο φάκελο έως τις 9 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 (ώρα Ελλάδας).