Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις συμβασιούχων στον Δήμο Κοζάνης

Προσλήψεις συμβασιούχων στον Δήμο Κοζάνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης και του Τμήματος Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος), που εδρεύει στην Κοζάνη.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 30/11/2021 έως και 09/12/2021