Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις συμβασιούχων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας!

Προσλήψεις συμβασιούχων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού,συνολικά τεσσάρων (4) ατόμωνγια την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκώντου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΚΠΠΘ),αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.