Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, 2024

Προσλήψεις στον ΕΟΔΥ με μισθό έως 40.625 ευρώ!

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Κοινής Δράσης «JA 01-2020: Κοινή Δράση για την Ενίσχυση της συνεργασίας στον Έλεγχο του Καπνού μεταξύ ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών και Επιτροπής».

Οι ειδικότητες

 1. Εμπειρογνώμονας/Ερευνητής – 1 θέση (Μισθός 40.625€)
 2. Στέλεχος Επικοινωνίας – 1 θέση (Μισθός 37.500€)

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κ.λπ. του/της υποψηφίου/ίας.
 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου.
 4. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (για τους υποψήφιους ιατρούς).
 5. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο (για τους υποψήφιους ιατρούς).
 6. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών (κατά περίπτωση).
 7. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην Ελλάδα.
 8. Βεβαιώσεις εργοδότη για την απόδειξη προϋπηρεσίας και ένσημα ασφαλιστικού φορέα.
 9. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
 10. Βεβαίωση φορέα ή εργοδότη για απόδειξη συμμετοχής/συντονισμού ευρωπαϊκών προγραμμάτων (όπου απαιτείται)
 11. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον διατίθενται από τον υποψήφιο)
 12. Αντίγραφο εγγράφου ορισμού σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές (εφόσον διατίθενται από τον υποψήφιο)

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή το διαδικτυακό τόπο www.gov.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, ήτοι μέχρι τις 13/12/2022 και ώρα 15:00.

Η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 14:00 για την παραλαβή των αιτήσεων. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (http://www.eody.gov.gr) (καρτέλα Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί).

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Διαβάστε ακόμη:

ΒΙΝΤΕΟ – Οι αγρότες μπήκαν στην καρδιά της Αθήνας

Στην καρδιά της πόλης έφτασαν πριν λίγη ώρα οι...

Το 45,5% των πολιτών ζουν με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια

Το γεγονός ότι η χώρα μας διανύει μια βαθιά στεγαστική...

ΒΙΝΤΕΟ Αίσχος! Αναρχικοί φώναζαν στα ΜΑΤ: «Που είναι ο Γιώργος;»

Σε μια αδιανότη ενέργεια προέβησαν οι αναρχικοί που συμμετείχαν...

Έρχονται 73 προσλήψεις στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων – Δείτε την προθεσμία

Με 73 προσλήψεις θα καλύψει τις άμεσες εποχικές ανάγκες...

Ενημερωτικό Δελτίο

Προσλήψεις στο δήμο Παλαιού Φαλήρου

Προσλήψεις στο δήμο Παλαιού Φαλήρου Την πρόσληψη 45 ατόμων για την κάλυψη θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε ο δήμος Παλαιού Φαλήρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

Η αναλυτική κατανομή των μόνιμων θέσεων στη Δημοτική Αστυνομία σε 137 δήμους

Η αναλυτική κατανομή των μόνιμων θέσεων στη Δημοτική Αστυνομία σε 137 δήμους, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η προκήρυξη των 1.213 νέων υπαλλήλων στη Δημοτική...

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς Νέες προσλήψεις προσωπικού, ανακοίνωσε  ο Δήμος Κηφισιάς για την κάλυψη οκτώ θέσεων εργασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Οι θέσεις εργασίας αφορούν πολιτικούς...

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 140 θέσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 140 θέσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης Οι ειδικότητες που ζητούνται στο Μουσείο της Ακρόπολης Βγήκε η προκήρυξη του Μουσείου της Ακρόπολης για την πρόσληψη συνολικά 140 ατόμων με...