Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στον Δήμο Ρεθύμνης

Προσλήψεις στον Δήμο Ρεθύμνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού
1 ΔΕ Διοικητικού
1 ΥΕ Καθαριστής

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/02/2020-25/02/2020

Τηλέφωνο: 28310 40157

Δείτε την προκήρυξη εδώ