Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Προσλήψεις στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

6 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 14-05-2020 έως και 21-05- 2020.

Τηλέφωνο: 22943 21056