Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις στον Δήμο Κηφισιάς – Δείτε τις θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Κηφισιάς – Δείτε τις θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Ν.Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικάκαι τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ