Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στον Δήμο Αγίας Παρασκευής

Προσλήψεις στον Δήμο Αγίας Παρασκευής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 17/12/2020 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Φαρμακοποιός
1 ΔΕ Μάγειρας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/04/2020-10/04/2020

Τηλέφωνο:
213 2004562, 213 2004565
Δείτε την προκήρυξη εδώ