Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αναζητά την πρόσληψη  δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2024χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή σε απόφοιτους λυκείου, ειδικότητας οδηγών

  • ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail του Δήμου: [email protected] είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 415-417 Αγία Παρασκευή, Τ.Κ 153 43).

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας (τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2004 565).

Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει από τις 17/06/2024 έως και  20/06/2024

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις