Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Προκήρυξη