Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ

Προσλήψεις στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημόσιο

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ Κιλκίς για την υλοποίηση του έργου «ΚΔΗΦ-ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης»

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2022