Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στο κέντρο ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων Δήμου Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις στο κέντρο ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων Δήμου Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμέων Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΤΕ Νοσηλευτές
1 ΔΕ Οδηγός (Γ’ ή Δ’ Κατηγορίας)
2 ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί

Τηλέφωνο: 2310 519584, 2310 550989

Δείτε την προκήρυξη εδώ