Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις στο Κεντρικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Προσλήψεις στο Κεντρικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κεντρικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και νοσηλείας κατ’οίκον από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου» του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στη Κρήτη» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ