Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στο ΚΔΑΠ δήμου Κρωπίας

Προσλήψεις στο ΚΔΑΠ δήμου Κρωπίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ανακοίνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου Κρωπίας.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα γιατην κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας (Κ.Ε.Δ.Κ.), που εδρεύει στο Κορωπί, με αντικείμενο την εκτέλεση του
έργου: «Παροχή υποστηρικτικού και διδακτικού έργου στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων του Δήμου Κρωπίας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Δείτε την προκήρυξη εδώ