Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε 3 προσλήψεις προχωράει Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων».

Συγκεκριμένα το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ», για τρεις θέσεις συνεργατών.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών, σε κλειστό φάκελο στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη T.K. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος μέχρι την Τετάρτη 31/03/2021.

Δείτε περισσότερα εδώ