Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών

Προσλήψεις στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σπετσών», ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Οι νέες θέσεις αφορούν τις ειδικότητες: ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί 2 , ΠΕ Φαρμακοποιός ένας και ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό ένας.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 16 Ιουλίου στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300 (ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00).