Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προσλήψεις στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/07/2018-13/07/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
210 3689058, 210 3689145