Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 40 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 40 θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 40 ατόμων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Καταληκτική Ημερομηνία αιτήσεων 06/07/2022-00:00

Προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 40 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 40 θέσεις εργασίας
Προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 40 θέσεις εργασίας
Προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 40 θέσεις εργασίας
Προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 40 θέσεις εργασίας